About us Farsi

این وب سایت توسط پناهندگان، در مورد پناهندگان، و برای پناهندگان است.

ما تیمی هستیم که در UK زندگی می کنیم و از کشورها و فرهنگ های مختلف ميباشيم. هدف اصلی این ويبسایت ارتقاء ادغام بین جوامع است.

ما تصمیم گرفتیم تا از طریق این ویبسایت لنکشایر شمالی و جهان را به پناهندگان معرفی کنیم. در بخش اطلاعات مربوط به پناهندگان ، شما خواهید فهمید که چرا پناهجویان و پناهندگان از کشورهای خود فرار کرده اند. همچنین می توانید اخبار و داستانهای شخصی اعضای جامعه ما که منعکس کننده تجارب و سرگذشتهای واقعی آنها است دریافت کنید .

این ویبسایت همچنین برای پناهندگان است تا که آنها بتواند راهای آسان 'زندگی در UK' را از طریق اطلاعات ، فیلم ها و مقاله ها پیدا کند. این شامل اطلاعاتی در مورد قبولی (Leave to remain) ، کار ، حقوق یا بینیفیت ، آموزش و همچنین آموزش‌های اساسی مربوط به فناوری اطلاعات (IT) است که برای ادغام در UK بسیار ضروری است.

همراه با شيوع ویروس کرونا، اطلاعات زیادی را به زبانهای مختلف درباره مقاومت در مقابل ویروس کرونا در صفحه اصلی جای دادیم که شامل راهنمای های سلامتی و حفاظتی،اطلاعات در مورد اموزش آنلاین ، فرزندپروری و استفاده از فناوری هایی مختلف مانند زوم وغیره است.

لطفاً هر چیزی را که می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید، به ما بگویید که شامل بر نامه بسازیم. ما همیش اطلاعات این ویب سایت را آپدیت یا جديد ميسازيم .


This Page Translate to:
Arabic
Albanina
Sorani
Farsi
Spanish
Pashto
Amharic